Nieuws

Nieuws

 

Maatregelen om verspreiding van COVID-19 te voorkomen:

- Kom alleen naar de afspraak

- Kom zoveel mogelijk op tijd om de wachtruimte zo leeg mogelijk te houden

- Was bij binnekomst je handen en ook bij het verlaten van de salon

- Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, koorts of benauwdheid

- Stel de behandeling uit als je tot een kwetsbare groep behoort

- Blijf thuis als één van jouw huisgenoten verkoudheidsklachten of benauwdheidsklachten heeft

Aanvullend op de strenge hygiene en veiligheidsredenen van de GGD en het LCHV worden de volgende aanvullende maatregelen getroffen

- Ik draag een mondkapje

- De salon wordt na elke klant gereinigd en gedesinfecteerd met GGD goedgekeurde middelen

- Waar mogelijk wordt wegwerpmateriaal gebruikt